AYES English

AYES English

 • 1

  khóa học
 • 2

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên AYES English


IELTS Writing

 • 16 bài giảng
 • 1 giờ 4 phút
Khóa học IELTS online IELTS Writing được trung tâm thiết kế để phục vụ việc học tập cho các bạn: - Đã tìm hiểu về IELTS và có nền tảng về ngữ pháp - từ vựng cơ bản. - Chưa thực sự nắm vững được cách làm bài, cấu trúc, cách…

2.600.000đ

5.000.000đ

off 48%

Chi tiết